Algemene voorwaarden

Artikel 1: Doel

De algemene verkoopsvoorwaarden die hieronder worden beschreven, beschrijven de rechten en plichten van het bedrijf FITCORP en zijn klanten in het kader van de verkoop van de volgende goederen: voedingssupplementen, apparatuur en accessoires. Elke dienst geleverd door FITCORP impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de koper.

Artikel 2: Presentatie van producten

De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden gepresenteerd in de rubrieken "Ons assortiment", "Verpakkingen & Programma's", "Food Lifestyle" en "Hardcore Line" op onze site. De foto's zijn niet contractueel bindend. FITCORP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Alle teksten en afbeeldingen op de site https://www.superset-nutrition.com/nl/ vallen wereldwijd onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

Artikel 3: Geldigheidsduur van verkoopaanbiedingen

Producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. In geval van een bestelling van een product dat niet meer beschikbaar is, wordt de klant zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte gebracht van deze onbeschikbaarheid. Al onze productaanbiedingen en doorgestreepte prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, of tot het tijdstip gecommuniceerd op het communicatiemedium. Alle promoties en aanbiedingen zijn beperkt tot de beschikbare voorraad die voor de betreffende actie is gereserveerd. Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd, d.w.z. slechts één geldige promotiecode per bestelling. Als promotiecodes worden beschouwd: codes die recht geven op gratis verzending, codes voor het verkrijgen van een geschenk, kortingscodes en promotiecodes. Een promotiecode van welke aard dan ook kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling, is niet rentedragend en mag niet worden doorgegeven aan derden.

Artikel 4: Productprijzen

De verschillende secties van onze site met de titels "Ons assortiment", "Pack & Programma's", "Food Lifestyle" en "Hardcore Line" geven prijzen in euro's aan, inclusief alle belastingen maar exclusief leveringskosten. Het btw-bedrag wordt gespecificeerd wanneer de klant een product selecteert en de leveringskosten verschijnen op het scherm aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant.

FITCORP behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die van kracht is op het moment van registratie van de bestelling. De aangeboden prijzen omvatten alle kortingen die FITCORP kan toekennen op basis van haar resultaten of de overname van de verantwoordelijkheid voor bepaalde diensten door de koper.

Artikel 5: Bestellen

Klanten bevestigen hun bestelling door te klikken op de link "Mijn bestelling bevestigen" onderaan de pagina. Zodra hij de huidige verkoopvoorwaarden heeft aanvaard, wordt de bestelling van de klant gerecapituleerd. FITCORP bevestigt de bestelling per e-mail. FITCORP behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren waarbij er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling. Het herroepingsrecht van de klant is geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de ontvangst van de bestelling. De door FITCORP geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Deze worden door FITCORP gearchiveerd onder de voorwaarden en binnen de wettelijke termijnen.

Superset-nutrition.com is bijzonder alert op de risico's van misbruik van bankgegevens en de veiligheid van transacties op de site. Om deze reden behoudt het bedrijf FITCORP zich het recht voor om bewijsstukken op te vragen voor alle eerste bestellingen op de site en kan het nodig zijn om controles uit te voeren om te verifiëren dat u inderdaad de eigenaar bent van het betaalmiddel dat wordt gebruikt om de transactie op onze site te vereffenen. Als u niet reageert of weigert te reageren op onze verzoeken om informatie of om de gevraagde bewijsstukken te verstrekken, kunnen wij de betreffende bestelling niet valideren. Bovendien kan de tijd die nodig is om de gevraagde documenten op te sturen de verzending of levering van de bestelde producten vertragen.

Als onderdeel van deze procedures, behoudt superset-nutrition.com of een door haar aangewezen persoon, ook het recht om van de klant de documenten te vragen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling: bewijs van adres en naam van de klant, maar ook die van de persoon aangegeven voor levering. Deze verzoeken zullen per telefoon en/of e-mail gedaan worden.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de prijzen en beschrijvingen van de producten die u in uw winkelmandje hebt geplaatst.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens en adressen

De informatie verstrekt door de klant bij het plaatsen van de bestelling (inclusief naam en afleveradres) zijn bindend. Dus, de verantwoordelijkheid van superset-nutrition.com kan op geen enkele manier gezocht worden in het geval dat een fout in het plaatsen van de bestelling de levering zou verhinderen of vertragen. Een onjuist of onvolledig adres kan leiden tot het retourneren van het pakket superset-nutrition.com waardoor extra kosten in rekening worden gebracht aan de klant als hij het pakket opnieuw wil laten verzenden. Uw persoonlijke informatie zal niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Bestellingen kunnen worden betaald met creditcard, cheque, bankoverschrijving, Paypal, privékaart, Alma, Apple Pay of Bancontact.

Wanneer de bestelling is geregistreerd, betaalt de koper het totale factuurbedrag contant. Betalingen per credit card worden doorgestuurd naar de Payplug server, de 100% veilige nieuwe generatie online credit card betalingsoplossing. Cheques die per post verstuurd worden om een bestelling te betalen die geplaatst is op de superset-nutrition.com website of per telefoon zullen onderworpen worden aan een verzoek aan de Vérifiance-FNCI dienst, die het nationale bestand van onregelmatige cheques raadpleegt.

Voor betalingen in 3 of 4 termijnen (met Alma - CB, Visa, Mastercard, Amex) duurt de validatie maximaal 48 uur. De eerste termijn wordt verrekend wanneer de bestelling wordt geplaatst en vervolgens automatisch na 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen. Er worden geen kosten berekend voor betalingen in 3 of 4 termijnen. Betaling in meerdere termijnen is mogelijk voor aankoopbedragen van €100 tot €2000. Voor betalingen per cheque of bankoverschrijving wordt de beschikbaarheid van het product beoordeeld op de dag dat uw betaling is ontvangen door superset-nutrition.com. Als er binnen 15 dagen geen betaling per cheque of overschrijving is ontvangen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Betaling per bankoverschrijving: Eventuele bankkosten die de bank van de klant in rekening brengt, zijn voor rekening van de klant.

Betalen met Apple Pay, een snelle en eenvoudige manier om je online aankopen te betalen, omdat je niet meer bij elke aankoop je kaartgegevens hoeft in te voeren. Als je op de website of mobiel betaalt, kun je sneller betalen met je bij Apple geregistreerde bankpas. Om met Apple Pay te betalen, moet je bij het afrekenen op de "Apple Pay"-knop drukken.

Betaling met Bancontact is uitsluitend voorbehouden aan klanten die in België wonen en die bestellingen kunnen betalen met Bancontact. Deze betaalmethode is snel en veilig. Zodra je deze betaalmethode hebt geselecteerd, heb je twee keuzes: je kaartgegevens invoeren of een QR-code scannen met je smartphone. Na deze stap moet je de 3D Secure-authenticatie valideren.

Artikel 8: Betalingsachterstand

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de geleverde goederen op de dag van ontvangst, is de koper aan FITCORP een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan anderhalf maal de wettelijke interestvoet. De toegepaste wettelijke intrestvoet is deze die van kracht is op de dag van de levering van de goederen. Deze boete wordt berekend op het bedrag van de nog verschuldigde som en loopt vanaf de vervaldag van de prijs zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

In overeenstemming met artikelen 441-6 c. com. en D. 441-5 c. com. leidt elke vertraging in de betaling automatisch, naast boetes voor betalingsachterstand, tot de verplichting voor de schuldenaar om een vaste vergoeding van €40 te betalen voor incassokosten.

Een aanvullende vergoeding kan worden geëist, met ondersteunend bewijs, wanneer de gemaakte invorderingskosten het bedrag van de vaste vergoeding overschrijden.

Artikel 9: Leverings- en transportkosten

Alle producten worden geleverd zonder garantie op levertijd, met uitzondering van leveringen aan particulieren.

Leveringen in Frankrijk worden verzorgd door DPD France. Verzendkosten: €6,90 voor DPD Predict (levering aan huis tegen handtekening) en €4,90 voor afhalen. Via Chronopost Domicile of afhaalpunt: Bezorgkosten: €8.90 voor alle bestellingen

Wanneer u meerdere producten tegelijkertijd bestelt en deze verschillende levertijden hebben, wordt de levertijd van de bestelling gebaseerd op de langste levertijd. Superset-nutrition.com biedt echter wel de mogelijkheid om zendingen te splitsen. De kosten voor verwerking en verzending worden alleen gefactureerd voor een enkele zending. Pakketten die te zwaar of te groot zijn kunnen worden gesplitst in twee of meer pakketten.

Voor leveringen met DPD wordt de klant een tijdslot aangeboden, maar hij kan geen specifieke levertijd kiezen omdat leveringen afhankelijk zijn van de routes die door de vervoerder op de leverdatum worden bepaald. Chronopost levert vóór 13.00 uur de volgende dag (voor bestellingen die van maandag tot donderdag om 15.45 uur worden geplaatst).

Leveringen naar het buitenland worden gedaan door La Poste met de Colissimo-service. De transportkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket. De leveringstermijn van DPD France varieert afhankelijk van het adres. Deze is vastgesteld, voor een adres in Europees Frankrijk, op de dag van betaling + 2 werkdagen en, door Colissimo voor andere bestemmingen, op de dag van betaling + 5 werkdagen. Het bedrijf FITCORP wijst alle wettelijke aansprakelijkheid af als de klant belastingen (douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde, enz.) niet betaalt.

Artikel 10: Voorwaarden voor sponsoring

Het gebruik van verwijzingscodes is beperkt tot 5 verwijzingen per account. Elke inbreuk op deze sponsorvoorwaarden zal automatisch resulteren in het deactiveren van de account (communicatie van kortingscodes op verschillende sites, meerdere accounts, spam, etc....)

Artikel 11: Garanties

In toepassing van wet- en regelgeving zijn alle bestellingen onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie volgens artikel L 217-4 en volgende van het Franse consumentenwetboek en de garantie tegen verborgen gebreken volgens het Franse burgerlijk wetboek, zoals uiteengezet in artikelen 1641 en volgende.

11.1: Wettelijke garantie van conformiteit

Artikel L.217-4 van de consumentenwet :

De verkoper moet de goederen leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze onder zijn verantwoordelijkheid viel krachtens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van de consumentenwet :

De goederen voldoen aan het contract:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, zo ja :

- Als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

- Als het de kwaliteiten heeft die een koper terecht mag verwachten in het licht van publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering ;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L.217-12 code de la consommation :

Elke vordering die voortvloeit uit een gebrek aan overeenstemming moet binnen twee jaar na levering van de goederen worden ingesteld.

Artikel L.217-16 van de Franse consumentenwet :

Wanneer de koper, tijdens de periode van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de aankoop of reparatie van een roerend goed, aan de verkoper vraagt om een herstelling die gedekt is door de garantie, wordt een eventuele periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die bleef lopen.

Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om service van de koper of vanaf de datum waarop de goederen in kwestie ter beschikking worden gesteld voor reparatie, als de goederen ter beschikking worden gesteld na het verzoek om service.

11.2: Garantie tegen verborgen gebreken

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

De verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen die deze ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper de goederen niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij van de gebreken op de hoogte was geweest.

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, lid 1:

Elke rechtsvordering die voortvloeit uit redhibitory defects moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het defect.

11.3: Garantie-uitsluitingen

De klant kan geen aanspraak maken op een wettelijke garantie als de schade het gevolg is van een abnormaal gebruik van het product door de klant. Hij kan ook geen aanspraak maken op garantie als het product gewijzigd of hersteld werd zonder toestemming van SUPERSET NUTRITION.

11.4: Informatie

Voor elke vraag of elk verzoek om informatie in verband met de garanties van de aangeboden Producten, kan de Klant contact opnemen met SUPERSET NUTRITION, door middel van het contactformulier dat beschikbaar is op de website van SUPERSET NUTRITION of per telefoon op het volgende nummer: 04 92 96 05 50.

Artikel 12: Klantrelaties - Service na verkoop

Voor informatie, vragen of klachten kunnen klanten contact opnemen met de afdeling Customer Relations via https://www.superset-nutrition.com/nl/ van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Tel: 09 78 45 02 89 / E-mail: contact@superset-nutrition.com

De klant is verplicht om elk voorbehoud met betrekking tot transportschade, niet-conforme levering of zichtbare gebreken op de leveringsbon te vermelden zodra het pakket wordt overhandigd. De klant moet deze voorbehouden ook binnen 48 uur aan de verkoper bevestigen, anders wordt geen enkele claim op deze gronden geaccepteerd.

Als het pakket wordt teruggestuurd naar de afzender om redenen van NPAI (woont niet op het aangegeven adres) of om een andere reden dat de transportdienst het pakket niet kan afleveren, wordt een bijdrage in de transportkosten gevraagd om het pakket te kunnen doorsturen.

Het herroepingsrecht van de klant geldt gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling. In geval van ruilen of restitutie moet(en) het (de) nieuwe of ongebruikte artikel(en) in de originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle accessoires, instructies en documentatie, worden geretourneerd naar het volgende adres:

FITCORP

BP274

06227 VALLAURIS CEDEX

FRANKRIJK

FITCORP behoudt zich het recht voor om te goeder trouw te bepalen of aan al deze voorwaarden is voldaan. De kosten en risico's verbonden aan het terugsturen van een product zijn uitsluitend ten laste van de koper. Terugbetaling is verschuldigd binnen maximaal 15 dagen, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Ontvangst van defect artikel

Voor elk ontvangen artikel dat defect is, zal een verplichte terugzending gevraagd worden om tot omruiling te kunnen overgaan. SUPERSET NUTRITION draagt de kosten voor het terugzenden van het gebrekkige product en voor het opnieuw opsturen ervan.

Artikel 13: Toepasselijke rechten

Op deze Verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. U en wij komen overeen om alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen u en ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken, wat betekent dat u voor de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden een rechtszaak kunt aanspannen om uw consumentenrechten af te dwingen in het land van de Europese Unie waarin u woonachtig bent.

Artikel 14: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kan informatie over het surfgedrag van Klanten worden opgeslagen in "cookies" die op hun terminal (computer, tablet, smartphone) worden geïnstalleerd. Deze cookies worden uitgegeven door Superset Nutrition om de navigatie op de site te vergemakkelijken en om de browsers van klanten te herkennen wanneer ze verbinding hebben met de site.

Deze cookies worden uitgegeven om :

- Bezoekersstatistieken opstellen (aantal bezoeken, bekeken pagina's, afbreken van het bestelproces, enz.)

- De presentatie van de site aanpassen aan de weergavevoorkeuren van de terminals,

- Om informatie op te slaan die in formulieren is ingevoerd, om de toegang tot gereserveerde en persoonlijke gebieden zoals de klantenaccount te beheren en te beveiligen en om het winkelmandje te beheren.

- Superset Nutrition behoudt zich het recht voor om cookies te installeren op de computer van de klant tijdens bezoeken aan de Site.

Een cookie is een klein bestand dat naar de computer van de Klant wordt gestuurd en op zijn harde schijf wordt opgeslagen. Als de klant bij SUPERSET NUTRITION ingeschreven is, dan zal zijn computer een cookie opslaan die hem identificeert en die hem tijd zal besparen telkens hij naar de site van SUPERSET NUTRITION terugkeert, omdat hij het e-mailadres van de klant zal onthouden. Een cookie maakt het niet mogelijk om de klant te identificeren, maar heeft als doel om elk vorig bezoek van de klant aan de site te signaleren om SUPERSET NUTRITION te helpen om haar diensten te personaliseren. De klant kan de parameters zo instellen dat de cookies gedeactiveerd worden en zo verhinderen dat er cookies op zijn computer geïnstalleerd worden zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. De door de Klant uitgevoerde instellingen kunnen het surfen op het internet en de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten op de site die het gebruik van Cookies vereisen, wijzigen. Klanten kunnen te allen tijde hun wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen via de hieronder beschreven middelen. De site maakt gebruik van computertoepassingen van derden die klanten in staat stellen om de inhoud van de site met andere mensen te delen of om deze andere mensen hun mening over de inhoud van de site te laten weten. (Sociale netwerken zoals Facebook, "Google+", "Twitter", enz.) Wanneer klanten een pagina op de site raadplegen die een knop "Delen" of "Vind ik leuk" bevat, maakt hun browser een rechtstreekse verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Als ze tijdens het browsen verbonden zijn met het sociale netwerk, maken de toepassingsknoppen het mogelijk om de geraadpleegde pagina's aan hun account te koppelen. Als ze interageren met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of een commentaar achter te laten, wordt de bijbehorende informatie doorgestuurd naar het betreffende sociale netwerk en gepubliceerd op hun account. Als de klant niet wil dat de sociale netwerken de via de site verzamelde informatie aan zijn account koppelen, moet hij de verbinding met het betreffende sociale netwerk verbreken voor hij de site bezoekt. SUPERSET NUTRITION is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van een van de sociale netwerken, met inbegrip van deze die met de site verbonden zijn

Artikel 15: Informatie over de Avis-site

Het beheer van klantbeoordelingen door Trustpilot desuperset-nutrition.comIs sinds 28 maart 2014 door de NF Service-organisatie gecertificeerd als conform de norm NFZ74-501 "online berichten" en het referentiekader voor certificering NF522.Lees meer

Superset-voeding.comEn Trustpilot behouden zich het recht voor om beoordelingen om verschillende redenen te modereren. De moderatieperiode (7 dagen) is voorzien door de NF Service standaard om de verkoper normaal gesproken de tijd te geven om te reageren op je beoordeling en de twee uitwisselingen tegelijkertijd te publiceren. Deze periode wordt ook gebruikt om te controleren of de beoordeling geen inhoud bevat die de publicatie ervan wettelijk zou verbieden (beledigingen, laster, enz.).

Consumenten kunnen een beoordeling die al is gepubliceerd op desuperset-nutrition.com(door op het vlaggetje rechts van het bericht te klikken).

Artikel 16: Bemiddeling

Bemiddeling in consumentengeschillen :

In geval van een geschil zullen de partijen zich inspannen om het geschil binnen een maand na de eerste schriftelijke klacht van een van beide partijen in der minne te schikken.

Als er geen overeenkomst kan worden bereikt tussen de klant en Superset Nutrition, kan de klant een beroep doen op de CM2C-consumentenbemiddelaar, die verantwoordelijk is voor Superset Nutrition. Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Ombudsman vindt u op de website: https://www.cm2c.net/