Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Doel

De hierna beschreven algemene verkoopsvoorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de onderneming FITCORP en haar klanten in het kader van de verkoop van de volgende goederen: voedingssupplementen, uitrusting en accessoires. Elke dienst geleverd door de firma FITCORP impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de koper.

Artikel 2: Presentatie van de producten

De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden gepresenteerd in de verschillende rubrieken "Ons assortiment", "Pack & Programma's", "Food Lifestyle" en "Hardcore Line" van onze site. De foto's maken geen deel uit van het contractuele veld. FITCORP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de foto's. Alle teksten en beelden die op de site https://www.superset-nutrition.com/nl/ worden gepresenteerd, zijn voorbehouden, voor de hele wereld, onder het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten, hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

Artikel 3: Geldigheidsduur van verkoopaanbiedingen

De producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. In geval van een bestelling van een product dat niet meer beschikbaar is, wordt de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht van deze onbeschikbaarheid. Al onze productaanbiedingen en doorgestreepte prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, of tot het op het communicatiemedium meegedeelde tijdstip. Alle promoties en aanbiedingen zijn beperkt tot de beschikbare voorraad die voor de betreffende actie is gereserveerd. Promotiecodes kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, d.w.z. slechts één geldige promotiecode per bestelling. Als promotiecodes worden beschouwd: codes die recht geven op gratis verzending, codes voor het verkrijgen van een geschenk, kortingscodes, promotiecodes. Een promotiecode kan geen aanleiding geven tot terugbetaling, is niet rentedragend en kan niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 4: Productprijzen

In de verschillende rubrieken van onze site getiteld "Ons assortiment", "Pack & Programma's", "Food Lifestyle" en "Hardcore Line" worden de prijzen in euro's aangegeven, inclusief alle belastingen, maar exclusief leveringskosten. Het BTW-bedrag wordt gespecificeerd wanneer de klant een product selecteert en de leveringskosten verschijnen op het scherm aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant.

De onderneming FITCORP behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de registratie van de bestelling. De aangeboden prijzen omvatten alle kortingen en rabatten die FITCORP kan toekennen met het oog op haar resultaten of de overname van bepaalde diensten door de koper.

Artikel 5: Bestellen

De klant valideert zijn bestelling wanneer hij de link "Valideer mijn bestelling" onderaan de pagina activeert. Samenvatting van de bestelling na aanvaarding van de huidige verkoopsvoorwaarden. De firma FITCORP bevestigt de bestelling per e-mail. De firma FITCORP behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren waarbij er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling. Het herroepingsrecht van de klant wordt uitgeoefend binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De door FITCORP geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Deze worden door FITCORP gearchiveerd onder de voorwaarden en binnen de wettelijke termijnen.

Superset-nutrition.com is bijzonder alert op de risico's van misbruik van bankgegevens en de veiligheid van transacties op de site. Als zodanig behoudt het bedrijf FITCORP zich het recht voor om bewijsstukken te vragen voor alle eerste bestellingen op de site, en kan het nodig zijn om controles uit te voeren om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het betaalmiddel gebruikt voor de afwikkeling van de transactie gemaakt op onze site. Als u niet reageert op onze verzoeken om informatie of als u weigert de gevraagde bewijzen door te geven, kunnen wij weigeren de betreffende bestelling te valideren. Bovendien kan de vertraging bij het doorgeven van de gevraagde documenten de verzending of levering van de bestelde producten vertragen.

In het kader van deze procedures, behoudt superset-nutrition.com of een door haar gemandateerd persoon, zich ook het recht voor om van de klant de documenten te vragen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling: bewijs van woonplaats en naam van de klant maar ook die van de persoon aangegeven voor de levering. Deze verzoeken zullen telefonisch en/of per e-mail gedaan worden.

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt u de prijzen en beschrijvingen van de producten die u in uw winkelwagentje hebt geplaatst.

Artikel 6: Persoonsgegevens en adressen

De informatie verstrekt door de klant bij het plaatsen van de bestelling (inclusief naam en leveringsadres) is bindend. Dus, de verantwoordelijkheid van superset-nutrition.com kan op geen enkele manier gezocht worden in het geval dat een fout bij het plaatsen van de bestelling de levering zou verhinderen of vertragen. Een onjuist of onvolledig adres kan leiden tot de terugkeer van het pakket superset-nutrition.com waardoor extra kosten in rekening worden gebracht aan de klant als hij wil dat het pakket opnieuw wordt verzonden. Uw persoonlijke informatie wordt niet doorgegeven aan derden, behalve aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Bestellingen kunnen betaald worden met kredietkaart, cheque, bankoverschrijving, Paypal, private card, Alma, Apple Pay of Bancontact.

Bij de bestelling betaalt de koper het totale factuurbedrag contant. Betalingen met kredietkaart worden doorgestuurd naar de Payplug server, de 100% veilige online betalingsoplossing met kredietkaart van de nieuwe generatie. Cheques verzonden per post, ter afwikkeling van een bestelling geplaatst op de site superset-nutrition.com of per telefoon, zullen het onderwerp zijn van een verzoek aan de Vérifiance-FNCI dienst, die in dit verband het nationale bestand van onregelmatige cheques raadpleegt.

Voor betalingen in 3 of 4 termijnen (met Alma - CB, Visa, Mastercard, Amex) bedraagt de geldigheidsduur maximaal 48 uur. Een eerste betaling wordt ingehouden bij de bestelling en vervolgens automatisch na 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen. Voor betalingen in 3 of 4 keer worden geen kosten in rekening gebracht. Betaling in meerdere termijnen is mogelijk voor aankoopbedragen vanaf 100€ en tot 2000€. Voor betalingen per cheque of bankoverschrijving wordt de beschikbaarheid van het product beoordeeld op de dag van ontvangst van uw betaling door superset-nutrition.com. Als er geen betaling per cheque of overschrijving is ontvangen gedurende een periode van 15 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Betaling per bankoverschrijving: Eventuele bankkosten die door de bank van de klant in rekening worden gebracht, zijn voor rekening van de klant.

Betalen met Apple Pay, een snelle en gemakkelijke manier om je online aankopen te betalen omdat je niet meer bij elke aankoop je kaartgegevens hoeft in te voeren. Bij het betalen op de website kunt u sneller betalen met uw door Apple geregistreerde creditcard. Om met Apple Pay te betalen, moet u bij het afrekenen op de knop "Apple Pay" drukken.

Betaling met Bancontact is enkel voorbehouden aan klanten die in België wonen en die bestellingen kunnen betalen met Bancontact. Deze betaalmethode is veilig en snel. Na het selecteren van deze betaalmethode heb je twee keuzes: de kaartgegevens invullen of een QR-code scannen met je smartphone. Na deze stap is het verplicht om de 3D Secure authenticatie te valideren.

Artikel 8: Betalingsachterstand

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de geleverde goederen op de dag van ontvangst, betaalt de koper aan FITCORP een boete voor laattijdige betaling gelijk aan anderhalf maal de wettelijke rentevoet. De weerhouden wettelijke intrestvoet is deze die geldt op de dag van de levering van de goederen. Deze boete wordt berekend op het nog verschuldigde bedrag en loopt vanaf de vervaldag van de prijs zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Overeenkomstig de artikelen 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel en D. 441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel leidt elke vertraging in de betaling automatisch, naast boetes voor betalingsachterstand, tot de verplichting voor de schuldenaar om een forfaitaire vergoeding van € 40 voor incassokosten te betalen.

Een aanvullende vergoeding kan, mits bewijs, worden geëist wanneer de gemaakte incassokosten hoger zijn dan de vaste vergoeding.

Artikel 9: Leverings- en vervoerskosten

Alle producten worden geleverd zonder enige garantie ten aanzien van de levertijd, met uitzondering van leveringen aan particulieren.

Leveringen in Europees Frankrijk worden uitgevoerd door DPD France. Transportkosten: 6,90€ voor DPD Predict (levering aan huis tegen handtekening) en 4,90€ voor afhaling. Per Chronopost Domicile of afhaalpunt: Transportkosten: 8,90€ voor alle bestellingen

Wanneer u meerdere producten tegelijk bestelt en deze verschillende levertijden hebben, is de levertijd van de bestelling gebaseerd op de verste vertraging. Superset-nutrition.com biedt echter de mogelijkheid om de zendingen te splitsen. De bijdrage in de verwerkings- en verzendkosten zal slechts voor één zending gefactureerd worden. Pakketten die te zwaar of te groot zijn kunnen worden gesplitst in twee of meer pakketten.

Voor leveringen met DPD wordt de klant een tijdslot aangeboden, maar hij kan geen specifiek leveringstijdstip kiezen, aangezien de leveringen onderworpen zijn aan de routes die door de vervoerder op de leveringsdatum worden vastgelegd. Leveringen met Chronopost worden de volgende dag vóór 13.00 uur geleverd (voor alle bestellingen die van maandag tot en met donderdag om 15.45 uur worden geplaatst).

Leveringen in het buitenland worden uitgevoerd door de Franse Post (Colissimo). Het transporttarief varieert volgens het gewicht van het pakket. De leveringstermijn van DPD France varieert naargelang het adres. Hij is vastgesteld, voor een adres in Europees Frankrijk, op de dag van betaling + 2 werkdagen en, in Colissimo voor andere bestemmingen, op de dag van betaling + 5 werkdagen. Het bedrijf FITCORP kan niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de belastingen (douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde, enz.) niet door de klant worden betaald.

Artikel 10: Sponsorregelingen

Het gebruik van de sponsorcodes is beperkt tot 5 petekinderen per account. Elke inbreuk op deze sponsorvoorwaarden leidt automatisch tot de deactivering van de account (communicatie op de verschillende sites van kortingscodes, meerdere accounts, spam etc. ....)

Artikel 11: Garanties

In toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen zijn alle bestellingen onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie van artikel L 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek en de garantie van verborgen gebreken van het Burgerlijk Wetboek, voorzien in de artikelen 1641 en volgende.

11.1: Wettelijke conformiteitsgarantie

Artikel L.217-4 van de Consumentenwet :

De verkoper levert de goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het tijdstip van levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie wanneer deze door het contract tot zijn verantwoordelijkheid zijn gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van de Consumentenwet :

De woning is in overeenstemming met het contract:

1° of het geschikt is voor het doel dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, zo ja :

- Als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

- Indien het de kwaliteiten bezit die de koper redelijkerwijs mag verwachten op grond van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering ;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L.217-12 code de la consommation :

Een vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de datum van levering van de goederen.

Artikel L.217-16 van de Consumentenwet :

Wanneer de koper de verkoper tijdens de periode van de hem bij de aankoop of reparatie van roerende goederen verleende handelsgarantie verzoekt om een door de garantie gedekte reparatie, wordt een eventuele periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de nog lopende garantieperiode.

Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om optreden van de koper of vanaf het tijdstip waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien dit na het verzoek om optreden is.

11.2: Garantie op verborgen gebreken

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

De verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen die deze ongeschikt maken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, of die dit doel zodanig verminderen dat de koper ze niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald indien hij ze had gekend.

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, lid 1:

De vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

11.3: Uitsluiting van garantie

De klant kan zich niet beroepen op enige wettelijke garantie indien de schade voortvloeit uit een abnormaal gebruik van het product door de klant. Hij kan evenmin aanspraak maken op enige garantie indien het product gewijzigd of hersteld werd zonder toestemming van SUPERSET NUTRITION.

11.4: Informatie

Voor elke vraag of elk verzoek om informatie betreffende de garanties van de aangeboden Producten, kan de klant contact opnemen met SUPERSET NUTRITION, via het contactformulier dat beschikbaar is op de website van SUPERSET NUTRITION of per telefoon op het volgende nummer: 04 92 96 05 50.

Artikel 12: Klantenrelaties - Service na verkoop

Voor alle informatie, vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de afdeling Customer Relations van de site https://www.superset-nutrition.com/nl/ van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Tel: 09 78 45 02 89 / E-mail: contact@superset-nutrition.com

De klant is verplicht op de leveringsbon alle voorbehouden te formuleren voor transportschade, niet-conforme levering of zichtbare gebreken en dit, zodra het pakket wordt overhandigd. Hij is tevens verplicht deze voorbehouden binnen 48 uur aan de verkoper te bevestigen, bij gebreke waarvan geen enkele klacht op deze gronden zal worden aanvaard.

In geval van terugzending naar de afzender wegens NPAI (woont niet op het aangegeven adres) of andere onmogelijkheid van levering door de transportdienst, zal een bijdrage in de transportkosten worden gevraagd om het pakket opnieuw te verzenden.

Het herroepingsrecht van de klant geldt gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling. In geval van omruiling of terugbetaling moet(en) het (de) nieuwe of ongebruikte artikel(en) in zijn (hun) originele verpakking, intact en vergezeld van alle mogelijke accessoires, instructies en documentatie worden teruggestuurd naar het volgende adres

FITCORP

BP274

06227 VALLAURIS CEDEX

FRANKRIJK

FITCORP behoudt zich het recht voor te goeder trouw te bepalen of aan al deze voorwaarden is voldaan. De kosten en risico's verbonden aan de terugzending van een product vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. De terugbetaling is verschuldigd binnen maximaal 15 dagen, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Ontvangst van defect artikel

Voor elk ontvangen artikel dat defect is, zal een verplichte terugzending gevraagd worden om tot omruiling te kunnen overgaan. De kosten voor het terugzenden van het defecte product en voor het opnieuw verzenden zijn ten laste van SUPERSET NUTRITION.

Artikel 13: Toepasselijke rechten

Op deze Verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. U en wij komen overeen om alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen u en ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken, wat betekent dat u voor de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden een rechtszaak kunt aanspannen om uw rechten als consument af te dwingen in het land van de Europese Unie waar u woont.

Artikel 14: Cookies

Bij het raadplegen van de site kan informatie over het surfen van de klanten worden opgeslagen in "cookies" die op hun terminal (computer, tablet, smartphone) worden geïnstalleerd. Deze cookies worden uitgegeven door Superset Nutrition om de navigatie op de site te vergemakkelijken en om de browser van de klant te herkennen wanneer deze verbinding maakt met de site.

Deze cookies worden uitgegeven om :

- Opstellen van verkeersstatistieken (aantal bezoeken, bekeken pagina's, afbreken van bestellingen, enz.)

- De presentatie van de site aanpassen aan de weergavevoorkeuren van de terminals,

- Om in formulieren ingevoerde informatie op te slaan, om de toegang tot gereserveerde en persoonlijke gebieden zoals de klantenrekening te beheren en de winkelwagen te beveiligen.

- Superset Nutrition behoudt zich het recht voor om cookies te plaatsen op de computer van de klant wanneer deze de Site bezoekt.

Een cookie is een klein bestand dat naar de computer van de Klant wordt gestuurd en op zijn harde schijf wordt opgeslagen. Als de klant ingeschreven is bij SUPERSET NUTRITION, zal zijn computer een cookie opslaan die hem identificeert en die hem tijd zal besparen telkens hij terugkeert naar de site van SUPERSET NUTRITION omdat hij zijn e-mailadres onthoudt. Een cookie identificeert de klant niet, maar is bedoeld om elk vorig bezoek van de klant aan de site te signaleren om SUPERSET NUTRITION te helpen haar diensten te personaliseren. De klant kan instellingen aanbrengen om de cookies te deactiveren en zo te verhinderen dat er cookies op zijn computer worden geïnstalleerd zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. De door de klant uitgevoerde instellingen kunnen de internetnavigatie en de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten op de site die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. De klant kan te allen tijde zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen via de hieronder beschreven middelen. De site gebruikt computertoepassingen van derden, die de klant in staat stellen de inhoud van de site met andere personen te delen of deze personen hun mening over een inhoud van de site te laten weten. (Sociale netwerken zoals Facebook, "Google+", "Twitter", enz). Wanneer de klant een pagina van de site raadpleegt die een knop "Delen" of "Vind ik leuk" bevat, brengt zijn browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van het betrokken sociale netwerk. Als hij tijdens het browsen verbonden is met het sociale netwerk, maken de knoppen van de toepassing het mogelijk om de geraadpleegde pagina's aan zijn account te koppelen. Als de klant interageert met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of door een commentaar achter te laten, wordt de betreffende informatie doorgestuurd naar het betreffende sociale netwerk en gepubliceerd op zijn account. Als de klant niet wil dat de sociale netwerken de via de site verzamelde informatie aan zijn account koppelen, moet hij de verbinding met het betreffende sociale netwerk verbreken voordat hij de site bezoekt. SUPERSET NUTRITION is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van de sociale netwerken, met inbegrip van deze die met de site verbonden zijn.